Là màu của lửa và máu, màu đỏ gắn liền với sức mạnh, quyền lực cùng với sự quyết tâm. Nó cũng là biểu tượng của sự đe dọa, nguy hiểm cũng như chiến tranh. Màu đỏ cũng là gam màu của cảm xúc, của nhiệt huyết và của cả tình yêu. Màu đỏ cũng biểu tượng cho sự dũng cảm và hi sinh.

Messenger
0357694479