Màu trắng tượng trưng cho sự khởi đầu của các giai đoạn quan trọng, thể hiện ý chí, hy vọng về tương lai, hòa bình, niềm tin vào con người và thế giới; biểu tượng của sự thuần khiết, của cảm xúc tuyệt đối. Tuy nhiên, trong một số nền văn hóa như Trung Quốc, màu trắng là màu của tang tóc, cảnh báo của cái chết.

Messenger
0357694479